برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

دانلود کتاب شاهنامه ی نادری نوشته محمدعلى طوسى

درباره کتاب :

مروری بر کتاب

نظم شاهنامه در ادبیات پارسی خود نهضتی بوجود آورد نهضت خاصی که هنوز پس از هزارسال از میان نرفته و نهضتی است که در نظم داستانهای حماسی یا حماسه های دینی و تاریخی از قرن پنجم تا این زمان بصور و شکل های گوناگون نمودارست و همین اثر بزرگ ملی است که از این پس در آثار شعرا نفوذ فراوان کرد و از جهت ترکیب و طرز کلام و نکات و دقایق در سخن شعرای دیگر تأثیر بسیار نمود.

اگر چه هیچ یک از منظومه های حماسی که به تقلید شاهنامه ببحر متقارب سروده شده است هرگز باشاهنامه همسنگ و مانند نیست لکن اگر بدیده انصاف بنگریم هر یک ارزش ادبی دارد و با مطالعه آن می توان بر حقیقت روح آن اثر دست یافت.

محمدعلی طوسی شاهنامه نادری را از سال ۱۱۶۲ تا ۱۱۶۴ ه – ق و در ۵۳۰۰ بیت در بحر تقارب درباره زندگی و جنگ های نادرشاه تا پایان کار او بنظم کشیده است . کتاب منظومه ای حماسی – تاریخی است که محمد علی طوسی، آنرا در موضوع زندگی و فتوحات نادرشاه در بیت سروده است. شاهنامه نادری از آثار دوران بازگشت محسوب میشود که محتوای آن بیان حوادث و رخدادهای تاریخی دوران نادرشاه و دارای ویژگی های سبک خراسانی از قبیل: واژگان قدیمی، کاربرد افعال در شکل کهن، استفاده از تشبی هات مفرد و حسی و… است.
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان