برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

تاریخ یهود ایران نوشته حبیب لوی « سه جلدی »

درباره کتاب : 

چه عواملی مرا به نوشتن این تاریخ تشویق نمودند :

قبل از سال ۱۸۹۸ میلادی یعنی سال تاسیس مدارس آلیانس ایسرائیلیت در ایران وضعیت یهودیان ایرانی چه از حیث امنیت و چه از لحاظ مادی بسیار وخیم و رقت انگیز بود.

هیچ فرد یهودی زبان خارجی را نمیدانست و حتی بزبان کشوریکه در آن دنیا آمده و نشو نما کرده و در آن بخاک میرفت کاملا آشنائی نداشت . فقر و فلاکت و عدم بهداشت به آنها اجازه و مجال نمیداد که حتی مانند حیوانات اهلی کشورشان زندگانی نمایند . اکثر در بیغوله های تنک و مرطوب روزگار خود را با تلخی بسر می بردند و در نتیجه بیماریهای گوناگون خرمن هستی آنها را بسهولت درو میکرد . حتی در موقع حمل جنازه امواتشان به گورستان از حمله و تعرض و فحش و دشنام مصون نبودند .

بامدادان خواهی گفت کاشکه شام میبود و شامگاهان خواهی گفت ایکاش صبح « تورات سفر تثنیه باب ۲۸ آیه ۲۷ » و در حقیقت وضعیت چنین بود.
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان